TARIFA ESTANDAR TARIFA PLUS TARIFA GRAN PLUS
Preu (Nombre de notícies) (Veure) 29€ (1 Notícia) 69€ (3 Notícies) 87€ (5 Notícies)

EXTRES (preu x notícia) TARIFA ESTANDAR TARIFA PLUS TARIFA GRAN PLUS
Foto/Anagrama I/o Logotip (Veure) 29€ 23€ 18€
PDF (Veure) 119€ 95€ 87€
Entrevista (Veure) 149€ 119€ 99€
Notícias de més de 1500 caràcters (Veure) 149€ 119€ 99€
Galeria fotogràfica (Veure) 119€ 95€ 87€
Destacat (Veure) 29€ 23€ 18€
Cobertura Regional (Veure) 29€ x Província extra 29€ x Província extra 29€ x Província extra
Totes les províncias (Veure) 499€ 499€ 499€

Si ja té una empresa creada accedeix al perfil per publicar notícies
Preu amb IVA inclòs