Publiqui les notícies de la seva empresa en el web de Regió7 i tregui partit a una audiéncia de 352 mil de visites cada mes (*).
Acords, nomenaments, entrevistes, iniciatives, esdeveniments... tenen cabuda en aquest espai digital que le permetrà comunicar les seves novetats al mercat.
29€
Publicar una notícia només costa
NOTÍCIES SENSE DATA DE CADUCITAT

Totes les notícies publicades estaran disponible en l'edició digital.
Els lectors podran consultar en aquesta secció les notícies dels últims 30 dies i en l'hemeroteca les més antigues.

CERCADORS

Les seves notícies es beneficiaran del potencial que el web de Regió7 té en els cercadors més coneguts (Google, Yahoo, Bing...) la qual cosa propiciarà que més gent llegeixi les seves notícies.

COBERTURA LOCAL, REGIONAL I NACIONAL

Ampli la cobertura de les seves notícies d'empresa a nivell local, regional i/o nacional.
Beneficii's de la xarxa de diaris d'Editorial Premsa Ibérica a la qual pertany Regió7. La xarxa més nombrosa del pa´is present en més de 20 províncies.

AUDIÉNCIA

Regió7 li ofereix la millor forma de comunicar les notícies de la seva empresa de manera fàcil, senzilla i atractiva.
En Manresa no hi ha millor aparador per a promocionar les seves activitats doncs 11 mil manresàns visiten la nostra web diàriament.

* Dades censats per Nielsen

Si ja té una empresa creada accedeix al perfil per publicar notícies
Preu amb IVA inclòs